Dodávateľské faktúry 2018

 

IČF Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Celková cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
001 170267 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za november - 30 osoôb
202,00 27.12.2017 02.01.2018
002 1815000372 OZ Rozvoj
Južného Gemera 
Internet XL
za mesiac 1/2018
16,56 01.01.2018 04.01.2018
003  929/17 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 12/2017
30,00 28.12.2017 08.01.2018
004 171075 EKRONN s.r.o.
Rimavská Sobota
Odvoz kuchynského
odpadu 12/2017
29,00 30.12.2017 08.01.2018
005 8200012242 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 32 07
t: 047/559 31 31
01.12. - 31.12.2017
37,00 01.01.2018 08.01.2018
006 8200012216 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t. 047/559 11 57
01.12. - 31.12.2017
20,39 01.01.2018 08.01.2018
007 17838/17 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Odvoz komunálneho
odpadu za 12/2017
765,54 31.12.2017 08.01.2018
008 7417921155 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovacia faktúra
byt Edita Hubayová
19.06.2017-27.12.2017
-99,28 04.01.2018 08.01.2018
009 7106231957 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4101490116
Číž 144/8
01.01.2018-31.01.2018
4,00 03.01.2018 08.01.2018
010 24247558733 Orange Slovensko
Bratislava
Služba Max 40
mob: 0907 813 295
04.01.2018-03.02.2018
44,08 08.01.2018 11.01.2018
2424868949 Služba MI Klasik
t: 0917 555 819
04.01.2018-03.02.2018
14,99 08.01.2018
2424878765 Služba Max 30
mob: 0917 555 893
04.01.2018-03.02.2018
34,82 08.01.2018
2424760706 Služba Denný internet
t: 0917 828 013
04.01.2018-03.02.2018
4,90 08.01.2018
2424684013 Služba Spojenie dát
04.01.2018-03.02.2018
1,00 08.01.2018
011 7417923629 SPP a.s.
Bratislava
Opravná faktúra
k faktúre 7401250268
OM: 4100039714
Číž 145
01.01.2017-31.07.2017
-1 082,18 10.01.2018 12.01.2018
012 1180136799  SWAN a.s.
 Bratislava
 Paušál za SIP KONTO
01.12.2017-31.12.2017
2,32  08.01.2018 12.01.2018
013 5041700380 Poradca podnikateľa
Žilina
Úplné znenia
ročník 2017
33,96 08.01.2018 12.01.2018
014 5041700730 Poradca podnikateľa
Žilina
Vybrané úpné znenia
ročník 2017
46,46 08.01.2018 12.01.2018
015 9180072362 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209311
12 BJ - spol. priest.
01.01.2017-31.12.2017
2,18 08.01.2018 16.01.2018
016 9180068377 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209289
Kultúrny dom
01.01.2017-31.12.2017
111,37 08.01.2018 16.01.2018
017 9180068381 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209298
Espresso
01.01.2017-31.12.2017
-43,33 08.01.2018 16.01.2018
018 9180072365 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209318
Budova č. 152
01.01.2017-31.12.2017
2,32 08.01.2018 16.01.2018
019 9180068373 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5304570
Verejné osvetlenie
01.01.2017-31.12.2017
38,47 08.01.2018 16.01.2018
020 9180068386 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209304
VS II
01.01.2017-31.12.2017
206,39 08.01.2018 16.01.2018
021 9180072128 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5305534
Číž 144
01.01.2017-31.12.2017
-28,05 08.01.2018 16.01.2018
022 9180068369 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209276
Cintorín
01.01.2017-31.12.2017
-14,56 08.01.2018 16.01.2018
023 9180072359 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209310
12 BJ
01.01.2017-31.12.2017
67,84 08.01.2018 16.01.2018
024 9180072356 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209280
Chodba bytovky č.152
01.01.2017-31.12.2017
-15,06 08.01.2018 16.01.2018
025 9180068390 SSE a.s
Žilina.
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209281
Číž 152
01.01.2017-31.12.2017
5,29 08.01.2018 18.01.2018
026 9180083852 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5305638
Číž 144
01.01.2017-31.12.2017
0,10 09.01.2018 18.01.2018
027 9180072130 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 5209287
VS - Číž 140
01.01.2017-31.12.2017
-907,63 08.01.2018 18.01.2018
028 9180072133 SSE a.s.
Žilina
Vyúčtovanie elektriny
OM: 9180072133
Materská škola
01.01.2017-31.12.2017
144,36 08.01.2018 18.01.2018
029 7441282368 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039714
Číž 145
01.08.2017-31.12.2017
-743,26 15.01.2018 18.01.2018
030 7441282366  SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039624
Číž 152
01.08.2017-31.12.2017
30,86   15.01.2018 18.01.2018 
031 7441282367 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039697
Číž 145
01.08.2017-31.12.2017
-31,19 15.01.2018 18.01.2018
032 7441282369 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039720
Číž 48
01.08.2017-31.12.2017
178,09 15.01.2018 18.01.2018
033 7441282365 SPP a.s.
Bratislava
Vyúčtovanie plynu
OM: 4100039619
Číž 152
01.08.2017-31.12.2017
75,80 15.01.2018 18.01.2018
034 2017402 COMBIN
Banská Štiavnica
Oprava kanalizácie
pri č.12 BJ .d. 174
5 394,26 12.01.2018 18.01.2018
035 5041701928 Poradca podnikateľa
Žilina
Finančný spravodajca
ročník 2017
7,45 12.01.2018 18.01.2018
036 1182200842 ŠEVT a.s.
Banská Bystrica
Tlačivá vysvedčení
10 ks (4. ročník)
20 ks (1. až 3. ročník)
13,10 16.01.2018 19.01.2018
037 7293912748 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039619
Číž 152
01.01.2018-31.01.2018
41,00 15.01.2018 19.01.2018
038 7293912752 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039720
Číž 48
01.01.2018-31.01.2018
1 115,00 15.01.2018 19.01.2018
039 7293912751 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039714
Číž 145
01.01.2018-31.01.2018
688,00 15.01.2018 19.01.2018
040 7293912750 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039697
Číž 145
01.01.2018-31.01.2018
19,00 15.01.2018 19.01.2018
041 7293912749 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
OM: 4100039624
Číž 152
01.01.2018-31.01.2018
104,00 15.01.2018 19.01.2018
042 20171237 Gejza Molnár - ELMOL
Chanava
WC misa GRAND
KOMB. - 2ks
120,29 29.12.2017 22.01.2018
043 2018/013 GAS 111 s.r.o.
Hnúšťa
Odborná prehliadka
a skúška plynového zar.
nájomný byt č.16 Číž
144,00 22.01.2018 22.01.2018
044 5041703314 Poradca podnikateľa
Žilina
Zbierka zákonov SR,
ročník 2017
100,42 15.01.2018 22.01.2018
045 1700656097 Centrálny depozitár
CP SR
Vedenie účtu 432,00 31.12.2017 22.01.2018
046 118011212 Up Slovensko s.r.o.
Bratislava
Jedálne kupóny
164 ks
754,00 22.01.2018 23.01.2018
047 180296 UNIKOVO
Peter Nagyferencz
Vyhotovenie výplaty
za mesiac december
18 osôb
124,00 21.01.2018 24.01.2018
048 6170089 TOPSET Solutions
Stupava
Aktualizácia programov 12,60 30.12.2017 24.01.2018
049 180103 Ing. Tibor GYORY
LAMFIRM Rim. Seč
Byt č.16 z 26 BJ
Vnútorné el. obvody
40,00 23.01.2018 24.01.2018
050 2/18 Mgr. Michal Svoreň
Rimavská Sobota
Oprava striech
26BJ, 12BJ, 4BJ
205,00 16.01.2018 26.01.2017
051 2181014133 StVPS a.s.
Banská Bystrica
Vodné a stočné
Číž 48
24.08.2017-12.01.2018
453,61 22.01.2018 26.01.2018
052 OF18-006 Milan Baláž
MB-KOM
Rimavská Sobota
Oprava dymovodov
26 BJ - č.d. 144
3 byty
92,40 18.01.2018 26.01.2018
053 18110/17 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Spracovanie ohlásenia
o vzniku odpadu
IV.Q 2017
12,00 31.12.2017 26.01.2018
054 1815000911 OZ Rozvoj
Južného Gemera
Rim. Seč
Internet XL
za mesiac 2/2018
16,56 01.02.2018 01.02.2018
055 1/2018 BAMBI
Csilla Molnárová
Suroviny pre ŠJ
za 1/2018
1 144,56 01.02.2018 02.02.2018
056 6/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu obce
6 obedov - 1/2018
2,40 31.01.2018 02.02.2018
057 5/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc fondu
6 obedov - 1/2018
1,02 31.01.2018 02.02.2018
058 1/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Odobraté obedy
zo soc fondu
kmeňoví zam. - 1/2018
16,83 31.01.2018 02.02.2018
059 2/2018 Školská jedáleň
pri MŠ Číž
Nákup potravín
z rozpočtu obce
kmeňoví zam. - 1/2018
39,60 31.01.2018 02.02.2018
060 180038 EKRONN s.r.o.
Rimavská Sobota
Odvoz kuchynského
odpadu - 1/2018
29,00 29.01.2018 02.02.2018
061 7303900849 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039720
Číž 48
1 080,00 01.02.2018 02.02.2018
062  7303900848 SPP a.s.
Bratislava 
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039714
Číž 145
666,00  01.02.2018  02.02.2018
063 7303900847 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039697
Číž 145
19,00 01.02.2018 02.02.2018
064 7303900846 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039624
Číž 152
101,00 01.02.2018 02.02.2018
065 7303900845 SPP a.s.
Bratislava
Zemný plyn
01.02.2018-28.02.2018
OM: 4100039619
Číž 152
41,00 01.02.2018 02.02.2018
066 201810048 Vytnes, s.r.o.
Rimavská Sobota
Kancelárske potreby 7,18 31.01.2018 05.02.2018
067 8201966085 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 32 07
t. 047/559 31 31
01.01.2018-31.01.2018
38,12 01.02.2018 07.02.2018
068 8201966058 Slovak Telekom a.s.
Bratislava
Služby pevnej siete
t: 047/559 11 57
01.01.2018-31.01.2018
20,39 01.02.2018 07.02.2018
069 104/18 Ladislav Matheides
Rimavská Sobota
Služba TPO, BOZP
za 01/2018
30,00 01.02.2018 08.02.2018
070 1144/18 FURA s.r.o.
Rozhanovce
Odvoz komunálneho
odpadu za 1/2018
734,53 31.01.2018 09.02.2018
071 0320180209 ElektroPROFI
montáž el. zariadení
Kráľ
Oprava ústredného
kúrenia - 26 BJ
byt Hegedus
310,00 08.02.2018 09.02.2018