Objednávky

Zverejnené  Vystavené Číslo objednávky Partner Text objednávky Objednávka spolu pdf
 19.05.2015 19.05.2015  PT20150519  Ing. Peter Bulik  Vypracovanie svetelno-technickej štúdie  382,50 €  download icon 15x16
16.03.2017 10.08.2016 PT/20160810 Energocom Plus Zakreslenie skutkového stavu verejného
osvetlenia v obci Číž
840,00 €