Poslanci

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Číži, zoradení v abecednom poradí:

  1. Hencz Zoltán, Kresťansko demokratické hnutie
  2. Molnárová Kitti,Bc., Nezávislá poslankyňa
  3. Pucsok Štefan, Nezávislý poslanec
  4. Turis Jozef, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
  5. Žitňár Csaba, Ing.,  Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja