IX. zasadnutie OZ - 2015.12.30 - 17:00

  1. Pozvánka
  2. Návrh uznesení
  3. Program
  4. Uznesenie
  5. Zápisnica