VI. zasadnutie OZ - 2015.08.20 - 19:00

  1. Pozvánka
  2. Návrh uznesení na VI. zasadnutie Obecného zasadnutia
  3. Program VI. zasadnutia OZ v Číži
  4. Uznesenia
  5. Zápisnica