Úradná tabuľa

Vyvesené Zvesené Názov dokumentu Dokument
02.07.2018   Zverejnie zámeru previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Číž - Tkáč Stiahnuť
07.12.2017   Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o daniach a poplatkoch Stiahnuť
07.08.2017  30.08.2017 Výberové konanie na vychovávateľa/vychovávateľku Školského klubu detí pri ZŠ Číž Zvesené
07.08.2017  30.08.2017 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Zvesené
07.08.2017  30.08.2017 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Zvesené
28.09.2016  12.10.2016 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 - o nakladaní s kom. odpadmi Zvesené
29.08.2016 19.09.2016 Návrh všebecne záväzného nariadenia č.2/2016 - o nakladaní s kom. odpadmi Zvesené
12.08.2016  29.08.2016 Zverejnenie zámeru previesť vlastníctvo nehn. majetku obce Číž - Gyuricky Zvesené
16.12.2015 30.12.2016 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o daniach a poplatkoch Zvesené
30.11.2015  16.12.2015 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o daniach a poplatkoch Zvesené
20.11.2015  05.03.2016 Parlamentné voľby 2016 Zvesené
31.08.2015  12.10.2015 Zverejnenie zámeru previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Číž - Keka Zvesené
01.07.2015  20.08.2015 Zverejnenie zámeru previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Číž - Tkáč Zvesené
17.07.2015  20.08.2015 Uznesenia z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži Zvesené
03.07.2015  20.08.2015 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Číž na obdobie 2015 až 2021 Zvesené
30.06.2015  15.07.2015 Uznesenia zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Číži Zvesené
26.06.2015  30.06.2015 Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Zvesené
10.06.2015  30.06.2015 Zverejnenie zámeru previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku obce Číž - Turisová Zvesené
10.11.2014 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 Stiahnuť